STEK gecertifieerde monteurs Gratis projectadvies Betalen na installatie Ook voor onderhoud kunt u bij terecht

F-gassen certificering voor airco installaties

Een overzichet met relevante informatie over f-gassen certificering en de impact op mensen die op zoek zijn naar een airco oplossing voor in huis.

WAT ZIJN F-GASSEN (HFK’S)?

F-gassen of HFK’s zijn gefluoreerde broeikasgassen. De toename van deze broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het zogenaamde broeikasgaseffect. Hierdoor wordt de aarde steeds warmer, dat een ernstige bedreiging voor het milieu vormt. F-gassen worden veel gebruikt in klimaatinstallaties en airco units. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben. 

F-GASSENVERORDENING

Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. De Europese F-gassenverordening geldt voor alle koudemiddelen onder de noemer “gehalogeneerde fluorkoolwaterstoffen” (HFK’s).

Het besluit regelt onder andere de verbodsbepalingen voor de rechtstreeks geldende verplichtingen uit de Europese verordeningen en de uitgangspunten voor certificering van personen en bedrijven. De regeling geeft een verdere invulling van certificering van personen en bedrijven met behulp van BRL 100 en BRL200.

Onlangs is een aantal wijzigingen doorgevoerd in zowel de BRL 100 als de BRL 200 en verwerkt in nieuwe versies.  De wijzigingen in de BRL 100 betreffen oa. de specificaties van instrumenten  en de wijze waarop deze instrumenten worden gecontroleerd op de goede werking en de registratie van F-gassen die zijn gebruikt. De wijzigingen in BRL 200 betreffen tekstuele verbeteringen, actualisatie van verwijzingen naar verordeningen, verbeteringen in het model van het certificaat en herstel van een aantal onvolkomenheden.

Het besluit en de regeling gelden vanaf 1 juli 2017.

Wat betekend dit voor onze klanten

U mag uw airco unit niet zelf aasluiten, zorg ervoor dat u dit laat doen door een gecertrificeerde f-gassen monteur. Deze kunt online vinden. De door ons geinstalleerde airco unit zijn standaard geïnstalleerd door een gecertificeerde f-gassen monteur.

Airco Keuzehulp

Beantwoord een paar vragen en wij helpen je graag verder!