STEK gecertifieerde monteurs Gratis projectadvies Betalen na installatie Ook voor onderhoud kunt u bij terecht

Disclaimer

DISCLAIMER

Weergave en toegankelijkheid

Frisos zorgt voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Frisos behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.


Rechten op informatie

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten op de site en de informatie, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, bij Frisos. De Bezoeker is ten aanzien van de site en de Informatie slechts bevoegd de site door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of een diskette. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© Frisos 2020) duidelijk zichtbaar te zijn. De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de site mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.


Extern gebruik

De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Frisos, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Frisos webshop en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk. Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze website voorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

Airco Keuzehulp

Beantwoord een paar vragen en wij helpen je graag verder!